EU projekt

EU natjecaj

 

Naziv projekta

Rekonstrukcija i dogradnja hotela Borovnik – Tisno

 

 

Opis projekta

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i dogradnja objekata hotela Borovnik te izgradnja i opremanje dodatnih hotelskih sadržaja, kao što su wellness, fitnes, zatvoreni bazen i sadržaja na plaži kojom hotel Borovnik upravlja putem ugovora o koncesiji.

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma odnosno jačanju sposobnosti turističkih poduzeća da konkuriraju na međunarodnom turističkom tržištu te doprinijeti razvoju turističkih destinacija kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela i produljenju turističke sezone. Cilj projekta je povećati kvalitetu i dodatnu ponudu hotela Borovnik. Time će se smanjiti ovisnost poslovanja od glavne sezone te dati poticaj razvoju turističke destinacije Tisno-Otok Murter u smjeru cjelovitije i konkurentnije ponude na turističkom tržištu.

Rezultati projekta će se ogledati u kategorizaciji hotela sa 4 zvjezdice, povećanju smještajnog kapaciteta za 20% (povećanje broja kreveta sa 99 na 119), izgrađenim i opremljenim dodatnim sadržajima (wellness sa naglaskom na talasoterapiji, fitnes, zatvoreni bazen, višenamjenska dvorana i sadržaji na plaži), provedenoj specijalnoj i općoj obuci novih i postojećih zaposlenika te u sudjelovanju na međunarodnim turističkim sajmovima i drugim marketinškim aktivnostima kroz koje će biti predstavljena ponuda novog hotela.

 

 

Ukupna vrijednost projekta

Iznos: 26.476.793,44 HRK

 

 

EU sufinanciranje projekta:

Iznos: 8.926.764,00 HRK

 

 

Kontaktna osoba/Voditelj projekta

Dane Slamić, direktor

 

 

Razdoblje provedbe projekta

29.ožuljka 2016. - 29.srpnja 2017.

 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

 

Dokumentacija za natjecaj

26.10.2016

 

Dokumentacija za nadmtanje HB 03-2016

Obavjest o nabavi HB 03-2016

 

 

Izmjena dokumentacije za natjecaj

31.10.2016

 

Prilog 2.1. Troškovnik građevinsko obrtničkih radova HB 03-2016 - 1. izmjena

Obavijest o izmjeni i dopuni DZN - Izmjena br. 1