BOOK YOUR STAY
29
Sep, 2023
30
Sep, 2023
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adults
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Children

EU Projekt

Informatizacija poslovanja hotela Borovnik

Naziv projekta

Informatizacija poslovanja hotela Borovnik

 

Opis projekta

Svrha ovog projekta je kroz informatizaciju ključnih poslovnih procesa poduzeća unaprijediti i optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, poboljšati organizaciju rada i interakcije s gostima hotela, odnosno povećati produktivnost i učinkovitost poslovanja, te tako stvoriti uvjete za veću konkurentnost na tržištu.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Oprema i softver, predviđena ovim projektom, ukloniti će značajna ograničenja sa kojima se poduzeće sada susreće u poslovanju, što će se ogledati u boljoj organizaciji rada, učinkovitijoj suradnji između pojedinih odjela, boljoj povezanosti sa kupcima i dobavljačima, bržem i lakšem planiranju i donošenju odluka koje će temeljiti na cjelovitim podacima i njihovoj stalnoj dostupnosti, boljim uvjetima rada zaposlenika i većoj kvaliteti usluge prema kupcima.

 

Ukupna vrijednost projekta

Iznos: 495.973,75 HRK

 

EU sufinanciranje projekta:

Iznos: 185.980,60 HRK

 

Kontaktna osoba/Voditelj projekta

Davor Slamić, direktor

 

Razdoblje provedbe projekta

10.rujana 2019. – 10.sijecanja 2020.

 

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

BOOK YOUR STAY
29
Sep, 2023
30
Sep, 2023
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Adults
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Children